ประเพณีเตียวขึ้นดอย

ประเพณีเตียวขึ้นดอย

อนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย    และวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร จัดในช่วงวันวิสาขบูชา

%e0%b9%80%e0%b8%95%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%a7%e0%b8%82%e0%b8%b6%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b8%94%e0%b8%ad%e0%b8%a2

งานไหว้สาป๋าระมี   พระบรมธาตุดอยสุเทพ   ถวายน้ำสรงพระราชทาน   สืบสานประเพณีเตียวขึ้นดอย   เพื่อสืบสานประเพณีล้านนา   และถวายเป็นพระราชกุศล   จัดในวันวิสาขบูชาของทุกปี  กลางคืนก่อนวันวิสาขบูชา   ชาวเชียงใหม่จากทุกอำเภอและร่วมกันจัดขบวนแห่   อัญเชิญน้ำสรงพระราชทานเดินทางจากบริเวณลานอนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัยไปยังวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร  ระยะทาง 11 กิโลเมตร   โดยพิธีฉลองและสมโภชน้ำสรงพระราชทานและพระบรมสารีริกธาตุ  จะจัดที่วัดโลกโมฬี  แล้วจะอัญเชิญน้ำสรงพระราชทานจากวัดโลกโมฬีไปเลี้ยงยังลานอนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัยเพื่อเริ่มพิธีและจัดขบวนแห่   งานนี้จัดเป็นประเพณีมาตั้งแต่สมัยโบราณล้านนารู้ความเป็นสิริมงคลแก่ตนเอง   ซึ่งเชื่อกันว่าผู้ที่เข้าร่วมเดินขึ้นดอยเพื่อไปร่วมเวียนเทียนรอบองค์พระธาตุในวันวิสาขบูชาจะได้รับอนุสงค์แรงกล้า

โดยในคืนก่อนวันวิสาขบูชามีประชาชนชาวจังหวัดเชียงใหม่และนักท่องเที่ยวนับหมื่นคน  เนืองแน่นเต็มหน้าลานบริเวณอนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัยเพื่อขึ้นไปสรงน้ำพระธาตุดอยสุเทพ  และทำบุญตักบาตรในช่วงเช้าตรู่  ตามประเพณีที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีที่ในคืนก่อนวันวิสาขบูชาตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 6 เพื่อนมัสการพระธาตุดอยสุเทพซึ่งเป็นประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุเจดีย์   พุทธศาสนิกชนทุกท่านร่วมรวมจิต  ทำจิตบริสุทธิ์  เดินเท้าขึ้นสักการะพระบรมธาตุดอยสุเทพ  บูชาด้วยการประพฤติดี  ปฏิบัติดี   อันคุณงามความดีจะส่งผลถึงตัวท่าน

ซึ่งการสืบสารประเพณีนี้ ส่งผลให้เกิดการเผยแพร่ในหมู่นักศึกษาที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หรือเรียกชื่อย่ออีกอย่างหนึ่งว่า มช. จากคำบอกเล่าพบว่าริเริ่มกันตั้งแต่รุ่นแรก จนกระทั่งประเพณีไหว้สาป๋าระมีเป็นประเพณีที่ทำให้เกิด ประเพณีรับน้องขึ้นดอยของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  โดยเป็นการนำน้องใหม่ชั้นปีที่ 1 เดินขึ้นดอยเพื่อไปสักการะพระธาตุดอยสุเทพ และยังเป็นประเพณีที่ทำให้รุ่นพี่ รุ่นน้อง ตั้งแต่ที่จบการศึกษาไปแล้วจนถึงรุ่งปัจจุบันได้ชักชวนกันกลับมา พบปะพูดคุยกันอีกครั้ง นอกจากจะเป็นประเพณีที่ดีงามแล้ว ยังเต็มไปด้วยบรรยากาศที่อบอุ่นมากจริงๆ อีกทั้งยังก่อให้เกิดขวัญและความเป็นสิริมงคลแก่ช้างเชือกใหม่ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อีกด้วย

จบกันไปแล้ว สำหรับอีก 1 ประเพณีที่ดีงามและทรงคุณค่าเหล่านี้ หากท่านใดที่สนใจแวะเวียนก็สามารถขึ้นไปตามช่วงเวลาดังกล่าวได้เลย รับประกันว่านอกจากจะอิ่มบุญแล้ว ยังได้สืบสานประเพณีล้านนาที่มีมาแต่โบราณ

 

Be Sociable, Share!